Traduccions que cuiden de les persones

A traduccions Girona, tot el que fem està orientat a cuidar de les persones i la vida.

Apliquem els principis de la permacultura al món empresarial, i mirem de fer que hi hagi abundància al nostre voltant. Gent contenta fa que les coses funcionin millor. Els clients contents tornen i ens recomanen. Traductors i traductores, correctors i correctores, revisores o revisors, docents, proveïdors, etc. Posem cura per cuidar a tothom que interacciona amb nosaltres.

cuidem de les persones
pressupost traducció